Om Raatec

Rååtec är medlem i

Rååtec är medlem i INZA

RaaTecLogo_greenBakom MCP Human står Raatec AB. En röd tråd genom det mesta vad vi sysslar med så ligger det ett engagemang i miljö och framåttänkande. Det handlar om att bryta invanda mönster, förmå människor att hitta nya lösningar samt att visa att miljötänkande är nödvändigt. Miljötänkande kan även innebära ökad vinst, t ex besparing av gödning och återanvändning av vatten i växthusodlingar där MCP används flitigt. RaaTec AB äger varumärket MCP.

Vi har idag mycket stor erfarenhet av MCP Zeolite för användning inom lantbruk. Mycket av den kunskap som vi använder idag till detta ändamål grundar sig av de erfarenheter som finns i vår omvärld, se länkar nedan.

Skulle ni vilja prova MCP Zeolite, kontakta oss gärna för att uppleva en bättre vardag.
Man behöver inte köpa zeolite på nätet, vi har på lager.

Se länkar och fundera!
Titta in så kommer det mer med tiden!

www.panaceo.com

www.zeolitesupport.com

www.zeolite.com

www.zeolitefacts.org

info@raatec.com